Koruma süresi sona eren markanızı yenilemek için vekillik ücreti ile beraber bize marka sahibi olduğunuza ve

2018-07-13 ticaret

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Marka ve Patent Kurumu uzmanları tarafından öncelikle başvuru marka

2019-02-27

com.tr’ye marka patent belgenizle de müracaat belgenizle bile sahip

2018-06-24

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde

2015-08-27