Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar

2014-07-14 ticaret

marka, coğrafi işaret, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının

2019-04-14 ticaret

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli

2014-07-13 internet