buluş yapanlara verilen tekel hakkını sağlayan belgedir

2018-08-16 patent

Patentin iki anlamı vardır. Birinci anlamı buluş anlamına gelmesi diğer anlamı ise buluş yapanlara verilen tekel hakkını sağlayan belgedir. Bir buluşun patent tesciline konu olabilmesi için.

1.Yeni olması gerekir.

Burdaki yeni tanımından kasıt tüm dünyada kamuya sunulalı bir seneyi geçmemiş olmasıdır.Eğer bir buluş kamuya sunulalı bir seneyi geçmişse artık kamu malı sayılır.

Bir buluşun Türkiye de olmaması yada üretilmemesi satılmaması bu ürüne patent alınabileceği anlamına gelmez.Tüm dünyada yeni olması gerekir.

2. Sanayiye uygulanabilir olması gerekir.

Buluş tarımda dahil olmak üzere sanayinin her hangi bir alanında kullanılabilir ondan faydalanabilir olması gerekmektedir.Yani ekonomik olarak bir değer taşıması gerekmektedir.

3. Buluş basamağına sahip olması gerekir.

Buluş basamağından kasıt bir buluşun o konuda uzman kişilerin mevcut teknik bilgi ve birikimleriyle ulaşamayacağı bir konumda olmasıdır.

Faydalı model de ise buluş basamağı aranmaz.
Faydalı modelin bir diğer adı da küçük patenttir.
Faydalı model normal patent başvurusunun çok uzun sürebilmesi ve pahalı bir süreç olması yüzünden buluş sahipleri için ekonomik ve pratik bir patent şeklidir. Türkiye'deki patent başvurularının büyük bir kısmı faydalı model başvurusudur.

Normal patent tescil süreci 18-24 ay sürmektedir.Kimi zaman bu süreler daha da uzayabilmektedir.Faydalı model süreci ise 8-10 aydır.Faydalı modelde enstitü başvuruyu sadece şekli yönden inceler.Yeni olup olmadığı yada daha önce bu tür bir patent olup olmadığını araştırmaz.Bu yüzden faydalı model belgesi alınması son derece kolaydır.Bu durum uygulamada çeşitli sorunlara da yol açabilmektedir.Kimi zaman aynı konuda farklı kişilere ayrı zamanlarda faydalı model verilebildiği görülmektedir.Türkiye'de yapılan faydalı model başvurularının önemli bir kısmı da yeni olmaktan uzak aslında daha önce yurtdışında patentlenmiş ürünlerdir.Buda uygulamada bir çok soruna yol açmaktadır.Art niyetli bu tür başvurular sonucu elde edilen faydalı model belgeleri başkalarının o ürünü üretmesine engel olma amaçlı haksız yere kullanılabilmektedir.
Kimyasal ürünler ile usul(yöntem) patentlerine faydalı model alınamaz. Bunlar için patent müracaatı gereklidir.


Sayfamızı Paylaşın