Ankara Hosting hesaplı Jenerik Alan Adları sunuyor.

2018-08-19 tescil
Tasarım bir ürünün bir parçası veya bir bölümünün üzerindeki,
  • Çizgi
  • Şekil
  • Biçim
  • Renk
  • Doku
  • Malzeme  
Gibi insan duyuları ile algılanabilir unsurlarına denir.
 
Günlük hayatımızda kullandığımız bir çok ürün ve bu ürünlerin parçaları çantalar, giysiler üzerindeki desenler, koltuklar, ev eşyaları vb ürünler tasarımlara örnek olarak sıralanabilir.

Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

Bir tasarım başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde segilenmemiş satışa konu olmamış ürünler bir başka deyişle yeni olan tasarınlar tescile konu olabilir.

Tasarım Tescili Koruması 

Tasarım tescili sahibi koruması ile ürünü üçüncü şahıslar sahibinin izni olmadan kullanamaz. Hak sahibi tasarımı devir edebilir, lisans ile dağıtabilir mirasa konu olabilir.

Tasarımda Yenilik

Bir tasarım başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden önce kamuya sunulmamış olması yeni olarak kabul edilir.Bu yenilik dünya çapında bir yeniliktir. Yenilikte ülkesellik aranmaz.

Tasarımda Ayırt Edicilik

Bir tasarımın görsel unsurlarının diğer bir tasarımdan belirgin bir şekilde farklı olmasıdır.

Rüçhan Hakkı

Rüçhan öncelik hakkı anlamına gelir. Bir tasarım yurt dışında yapılan başvurulara istinaden veya fuarda yapılan teşhire binaen başvuru tarihinden 6 ay içerisinde Türkiye’ de başvuru yapabilme hakkıdır.

Hangi Tasarımlar Tescil Edilemez

  • Yeni olmayan ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar
  • Bir teknik fonksiyon içeren tasarımlarda tasarımcıya başka bir seçenek bırakmayan tasarımlar (tekerleğin yuvarlaklığı gibi)
  • Kamu ve genel ahlaka aykırı tasarımlar

Sayfamızı Paylaşın