Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma