marka, coğrafi işaret, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının

 Her türlü alan adı tescili hizmeti ücretsiz olarak adınıza

Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar

Koruma süresi sona eren markanızı yenilemek için vekillik ücreti ile beraber bize marka sahibi olduğunuza ve